Realizowane projekty


 

Dojo – droga ku otwartości i kreatywności

„Droga” to koncepcja działań edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży jako jedna z propozycji realizacji idei kształcenia poza murami szkoły. To cykl zajęć wyjazdowych, których celem jest zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania swojej drogi rozwoju, odkrywania, kreatywnego oraz sprawczego myślenia o własnej przyszłości i życiu...

 

 


 

Ogólnopolski Program „Mali Wspaniali”

Program zajęć dla dzieci powstał z połączenia dwóch programów: metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej, opracowanych przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w oparciu o filozofię i wartości Budo oraz metodykę sztuk walki....

 

 


 

Fundację Infinity tworzą pasjonaci sportu, którzy większość swojego życia poświęcili na doskonalenie swoich umiejętności  sięgając przy tym wielokrotnie po Mistrzostwo Świata, Europy lub kraju. Jako praktycy pomagamy młodym ludziom  w osiąganiu najwyższych celów sportowych oraz osobistych.

Tworzymy możliwości i warunki finansowe realizując zadania wspierające programy szkolne, uzupełniając je w zakresie rozwoju sportowych talentów, wyrównywania szans edukacyjnych, kształtowania odpowiednich cech charakteru, postaw i wartości.

Wskazujemy alternatywy dla negatywnych zachowań i postaw, pomagając młodym ludziom wytyczać właściwe kierunki rozwoju. Nieustannie sami doskonalimy swój charakter, jednocześnie ucząc tego innych.

 

Dziękujemy Partnerom


 

MSiT logo_web_png

Świdnica UM_web_png